top of page

Znacznie więcej niż compliance

Innowacyjne usługi compliance

w obszarze dystrybucji ubezpieczeń

Usługi

USŁUGI

Specjalizujemy się w podejmowaniu dobrych decyzji

Opracowanie dokumentacji

 Przygotowywanie praktycznych

i zrozumiałych regulacji wewnętrznych w sprawach z obszaru zgodności

ze stanowiskami, komunikatami, rekomendacjami oraz wytycznymi  nadzorczymi, a także w zakresie zgodności z przepisami prawa dotyczącymi działalności dystrybucyjnej. Wynikiem jest przygotowanie konkretnego produktu tj. regulacji, opisu procesu, wytycznych lub strategii działania.

Optymalizacja Procesów

Optymalizacja procesów pod kątem wymogów nadzorczych. Wynikiem

jest przygotowanie raportu z opisem  niezgodności i występującego ryzyka oraz przygotowanie i wdrożenie działań mitygujących. 

Konsultacje compliance

Konsultacje we wszystkich sprawach związanych ze zgodnością

z przepisami prawa, zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, ryzykiem utraty reputacji oraz stanowiskami, komunikatami, rekomendacjami

i wytycznymi nadzorczymi dotyczącymi działalności dystrybucyjnej. 

Szkolenia zawodowe

Organizacja szkoleń zawodowych (obszar etyki, zgodności, przepisów prawa) - w formie online/offline.

O nas

O NAS

Innowacyjne i kreatywne podejście do compliance

Nasze usługi wykraczają ponad powszechnie pojmowanie znaczenie compliance tj. rozumiane jako pewien rodzaj doradztwa, przygotowania rekomendacji, czy też wskazania pewnych możliwości postępowania.

 

Założeniem realizowanych przez nas usług jest przede wszystkim działanie, polegające na wsparciu klienta podczas kontroli nadzorczejopracowaniu dokumentacji oraz optymalizacji procesów.  Oczywiście,  nie  wyklucza  to  również  wykonywania  analiz, czy też audytów zgodności. Tym niemniej, podstawowym celem jest przygotowanie gotowego rozwiązania lub produktu.


Funkcjonowanie na rynku nadzorowanym wymusza stosowanie, oprócz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, również szeregu stanowisk, komunikatów, czy też rekomendacji i wytycznych nadzorczych, które bez   ich   szczegółowej   znajomości   mogą   nie   tylko   zostać   pominięte  i    nie    implementowane,   ale    co    gorsze    zostać    implementowane  w nieprawidłowy sposób. Takie działania niosą za sobą bardzo duże ryzyko. Pomijając już nawet ryzyko poniesienia kar finansowych, należy wskazać również inną, zdecydowanie bardziej dotkliwą konsekwencję jaką może być pozbawienie możliwości wykonywania działalności dystrybucyjnej. W celu wykluczenia takich  sytuacji  powstał  nowy  produkt - usługi compliance w obszarze dystrybucji.

Compliance,

doświadczenie i praktyka

Jesteśmy zespołem ekspertów posiadających doświadczenie w obszarze prawnym i zarządzania ryzykiem (w szczególności ryzykiem braku zgodności i ryzykiem utraty reputacji). W ramach naszej praktyki współpracowaliśmy m.in. z Zakładami ubezpieczeń - nadzorując funkcję zgodności z przepisami, Agentami ubezpieczeniowymi - świadcząc usługi prawne, konsultingowe i szkoleniowe, a także z Kancelariami prawnymi obsługującymi podmioty  funkcjonujące na rynku ubezpieczeniowym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu skupiamy się nie  tylko  na samym zapewnieniu zgodności z przepisami, ale również i przede wszystkim, na analizie podejścia nadzorczego, przy oczywistym uwzględnieniu strategii biznesowej i planów dystrybucji naszych Klientów. Naszym podstawowym celem jest przygotowanie rozwiązań, procesów   i   procedur,   które   będą   skuteczne   i  przydatne a jednocześnie będą spełniały oczekiwania nadzorcze.

 

Stale rozwijamy nasze kompetencje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach certyfikujących. Na bieżąco monitorujemy zmiany regulacyjne  i  nawiązujemy  współpracę  z  Instytucjami ubezpieczeniowymi co pozwala nam brać udział w przygotowywaniu projektów, które będą dopiero wdrażane na rynku ubezpieczeniowym. Niezmiennie stawiamy  sobie  nowe,  ambitne  wyzwania,  które realizujemy poprzez pasję i  zaangażowanie  w  rozwój  kultury  compliance.  Dzięki  temu możemy o sobie powiedzieć, że specjalizujemy się w podejmowaniu dobrych decyzji.

Współpraca

Rozpocznijmy współpracę

„Spotkać się to początek, 
zgodzić się to postęp, 
pracować razem to sukces”

Henry Ford

Zaufali nam
Kontakt

KONTAKT

Rozpocznijmy współpracę

JD Compliance Jakub Dziedzic

Mail: biuro@jdcompliance.pl

Tel.: +48 515 619 666

 

ul. Brzozowa26i

05-543 Kąty

NIP 8451865019 REGON 281456305

  • Czarny LinkedIn Icon

Dziękujemy za wiadomość!

bottom of page